Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza


 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM utworzony w maju 1995 r. w ramach Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu to pierwszy w Polsce park naukowo-technologiczny. PPNT to miejsce, w którym spotykają się i współpracują ze sobą środowiska naukowe i biznesowe. Park jest doskonałym miejscem rozwoju i działalności dla podmiotów, osób, instytucji poszukujących innowacyjnych rozwiązań.

Inicjatorem utworzenia Parku był prof. dr hab. Bogdan Marciniec, były Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, obecnie prezes Zarządu Fundacji UAM oraz Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Misja

Misją PPNT jest pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych, a przez to stymulacja rozwoju Wielkopolski. PPNT wykorzystuje także możliwości współpracy międzynarodowej. Aktywnie wspiera przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne technologie i rozwiązania. 

Cele

 • Aktywizowanie działań inkubacyjnych oraz tworzenie, wsparcie i promocja innowacyjnych przedsiębiorstw.
 • Realizacja badań nad nowymi technologiami oraz ulepszanie istniejących.
 • Transfer nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.
 • Wyznaczanie strategicznych kierunków innowacyjnego rozwoju Wielkopolski.

Oferta PPNT

 • Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii (nowość)

Oferta wynajmu: kompleksowo wyposażone ogólne i specjalistyczne laboratoria chemiczne, biotechnologiczne, informatyczne, IT, mikrobiologiczne, nowoczesna, bezpieczna serwerownia, serwery i bogate usługi serwerowe, hala technologiczna, magazyny, biura

 • Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych

Oferta usług technologicznych: opracowywanie technologii, metod syntezy związków chemicznych, prowadzenie procesów technologicznych, synteza na zlecenie (m.in. związki organiczne, krzemoorganiczne, silany), przetwórstwo i produkcja niskotonażowa związków chemicznych, rozdział mieszanin, ekstrakcja, rektyfikacja, krystalizacja, zestawy reakcyjne


Oferta usług analitycznych: analiza składu, zanieczyszczeń, czystości, identyfikacja związków, analizy chromatograficzne GC-MS, LC, HPLC, GLC, badania reologiczne i fizykochemiczne produktów przemysłowych, spożywczych, badania termograwimetryczne (TG) i  kalorymetryczne (DSC) substancji

 • Inkubator Technologiczny (InQbator) 
  • Wynajem powierzchni biurowej, sal szkoleniowych i konferencyjnych oraz wirtualnych biur
  • Usługi, doradztwo, szkolenia indywidualne i dla firm, start-upów
  • Rozwój firm i przedsiębiorczości
 • Usługi badawcze w dziedzinie archeologii, informatyki, fizyki, geologii oraz nauk ekonomicznych
 • Wsparcie relacji sektora nauki i gospodarki: finansowanie, doradztwo, szkolenia, inkubacja firm
 • Doradztwo i usługi w zakresie współpracy międzynarodowej, transferu technologii i własności intelektualnej, finansowania działalności badawczej, InQbator dla przedsiębiorczych, InQbator dla firm
 • Biuro Organizacji Konferencji MultiBOK (nowość)
 • Centrum Wspierania Innowacji
  • Regionalny Punkt Kontaktowy
  • Dział Transferu Technologii
  • Zespół Badań i Analiz
 • Centra badawcze
  • Centrum Analityki i Diagnostyki Medycznej CADM
  • Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych CBDeSK
  • Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych CAPiSE
  • Centrum Archeologiczne
  • Laboratorium Technologii Mowy i Języka
  • Centrum Gospodarki Odpadami Waste-Park
 • Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe - świadczące usługi datowania próbek archeologicznych i geologicznych
 • Poznańskie Laboratorium Izotopowe – rozpoznawanie wieku i pochodzenia próbek, m.in. geologicznych, środowiskowych  
 • Ekspertyzy i studia wykonalności dla parków technologicznych, inkubatorów
 • Monitoring i ewaluacja wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
 • Usługi promocyjne
 • Usługi dodatkowe (np. sale konferencyjne, monitoring i ochrona, przedszkole)
 • Infrastruktura techniczna o wysokim standardzie

Lokatorzy

W PPNT ulokowanych jest ponad 50 instytucji (przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowe, fundacje i stowarzyszenia), działających w różnych branżach. Obok firm z branży informatycznej, biologii molekularnej, telekomunikacyjnej czy chemicznej, w PPNT funkcjonują przedsiębiorstwa szkoleniowe, doradcze oraz oferujące inne typy usług.

Kontakt:

Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
Tel.: (061) 8279 742
Fax: (061) 8279 741
E-mail: ppnt@ppnt.poznan.pl
WWW: http://www.ppnt.poznan.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja 2013-10-31  


 

Dodaj do:    
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
BIP
NIP: 526-030-01-67; kapitał zakładowy: 9.116.000,00 zł
KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij