A A A
Kontrast czarno-żółty
PAIiIZ
Marka Polskiej Gospodarki

Krakowski Park Technologiczny 1. Oferta

  Krakowski Park Technologiczny oferuje:

  • tereny pod inwestycje
  • powierzchnie biurowe do wynajęcia
  • pomoc publiczną w formie zwolnień podatkowych lub grantów inwestycyjnych przeznaczoną dla firm inwestujących na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
  • kompleksową obsługę inwestorów

 2. Kim jesteśmy?


  Specjalna strefa ekonomiczna, inkubator technologiczny, klastry, promocja innowacyjności i nowych technologii, tworzenie pozytywnego klimatu wokół biznesu, wsparcie dla przemysłów kreatywnych. To tylko niektóre z głównych działań Krakowskiego Parku Technologicznego, które przyczyniają się do wzmacniania potencjału całego naszego regionu.


  Spółka Krakowski Park Technologiczny powstała w roku 1997 w wyniku starań przedstawicieli władz miasta, województwa małopolskiego oraz trzech największych krakowskich uczelni: Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.


  Jej misją jest wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski.


  Spółka zarządza obecnie specjalną strefą ekonomiczną o powierzchni 707 ha. Posiada także status parku technologicznego. Jak dotąd zarząd KPT wydał 196 zezwoleń na działalność w strefie. Wśród przedsiębiorstw obecnych na terenach sse znajdują się zarówno małe i średnie firmy, takie jak Unipress, a także duże i znane: Comarch, RR Donnelley, Motorola, Shell czy MAN Trucks. 3. Wsparcie dla przedsiębiorczości

  Jedną z najistotniejszych działalności Krakowskiego Parku Technologicznego jest udzielanie wsparcia firmom na wszystkich etapach ich rozwoju. Dzięki realizowanym przez KPT projektom, oferta dla firm obejmuje możliwość finansowania innowacyjnych przedsięwzięć w ramach Funduszu Zalążkowego KPT. Spółki mogą liczyć na bezpłatne doradztwo, a także szkolenia związane z prowadzeniem biznesu i rozwijaniem profilu technologicznego przedsiębiorstwa.


  KPT umożliwia rozwiniętym i gotowym do realizacji nowych inwestycji firmom, uzyskanie pomocy publicznej z tytułu obecności na terenie sse, wraz z pakietem usług z tym związanych.


  Skupienie w jednym miejscu przedsiębiorstw oraz usług do nich skierowanych znakomicie wpływa na wzajemną współpracę, a także tworzy sprzyjającą przestrzeń dla biznesu sieciowego. Inwestorzy o wysokiej rynkowej renomie lokując się na terenach sse, tworzą miejsca pracy, korzystają z nowoczesnej infrastruktury i wykorzystują nowoczesne technologie. Tym samym bardzo mocno przyczyniają się do rozwoju przemysłu w regionie Małopolski. 


 4. W trosce o inwestora

  Sprawny proces obsługi inwestora jest jednym z głównych priorytetów władz województwa małopolskiego, które stawiają na dynamiczny rozwój regionalnej gospodarki w oparciu o inwestycje polskich i zagranicznych firm. Krakowski Park Technologiczny bardzo mocno zaangażował się w projekt „Business in Małopolska”.

  Pomysł realizacji tego projektu powstał z myślą o firmach planujących inwestycje na terenie naszego województwa. W wyniku współpracy przedstawicieli Krakowskiego Parku Technologicznego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Urzędu Marszałkowskiego zrodziła się idea utworzenia Centrum Business in Małopolska, czyli inicjatywy łączącej doświadczenie i najlepsze praktyki tych instytucji w obsłudze inwestora, eksportera oraz promocji gospodarczej regionu. CeBiM prowadząc zintegrowany system obsługi inwestorów ma bardzo duży wpływ na tworzenie pozytywnego klimatu dla biznesu w naszym regionie. Centrum dysponuje największą w Małopolsce bazą terenów inwestycyjnych, a także bazą rodzimych przedsiębiorstw eksportowych i zagranicznych kontrahentów. 


 5. Drogowskazy dla miasta i regionu

  Krakowski Park Technologiczny był w 2008 roku inicjatorem programu badawczego „Perspektywa Technologiczna Kraków–Małopolska 2020”. Do współpracy zaproszone zostały: władze samorządowe województwa małopolskiego, izby gospodarcze oraz krakowskie uczelnie - Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska. Na podstawie badań i analiz prowadzonych w ramach projektu, wyselekcjonowaliśmy dziesięć technologii przyszłości, które odegrają najważniejszą rolę w tworzeniu nowoczesnej gospodarki naszego regionu.


  To nie wszystko. Od początku 2014 roku Spółka, wraz z Województwem Małopolskim, Urzędem Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu, realizuje projekt „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”. Na podstawie wspólnych spotkań, analiz i dyskusji, a także wizyt studyjnych, KPT tworzy strategię Smart City dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.


 6. Inkubator Technologiczny - szansa dla młodych

  Stanowiska w ramach „open space”, doradztwo biznesowe i coaching strategiczny, a także specjalistyczne szkolenia - od 2008 roku Inkubator Technologiczny Krakowskiego Parku Technologicznego wspiera innowacyjne projekty i przedsięwzięcia.


  Inkubator Technologiczny KPT powstał w 2008 roku z myślą o promowaniu idei komercjalizacji nowoczesnych technologii. To idealne miejsce dla tych ludzi, którzy myślą o założeniu własnej działalności, działają w branży informatycznej, telekomunikacyjnej lub inżynierskiej i szukają odpowiedniego środowiska dla siebie i swoich pomysłów.

 7. Z myślą o przyszłości - MPTI

  Najważniejszym obecnie przedsięwzięciem prowadzonym przez KPT jest budowa Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. MPTI będzie ośrodkiem rozwoju nowych pomysłów i technologii. Klastrem firm z sektora ICT. Miejscem testowania idei otwartych innowacji. Platformą współpracy środowisk akademickich, biznesowych i administracyjnych.

  Futurystyczny budynek o powierzchni 12.000 m2 oferować będzie: powierzchnie biurowe, nowoczesne laboratoria, usługi cloud computing oraz przestrzeń dla świadczenia usług doradczych i szkoleniowych. Swoją siedzibę oraz wsparcie znajdą tu zarówno małe jak i średnie firmy z sektora ICT.

 8. Klastry i przemysły kreatywne

  Krakowski Park Technologiczny angażuje się także w przemysły kreatywne. Od marca 2013 roku jest koordynatorem Digital Entertainment Cluster, inicjatywy mającej na celu wsparcie rynku gier w Polsce.


  Do najważniejszych imprez organizowanych przez Spółkę zalicza się Digital Dragons, jedna z największych konferencji branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej skierowanych do przedstawicieli cyfrowej rozrywki. Misją festiwalu jest szeroka promocja sektora gier, a głównym celem jest stworzenie platformy współpracy dla Business to Business (B2B) oraz Business do Academia (B2A) w branży.


  Od lutego 2015 roku KPT koordynuje także działania Krakowskiego Klastra Filmowego, mającego na celu integrację środowiska oraz stworzenie platformy wspólnych działań na rzecz kinematografii w naszym kraju.  Kontakt
  Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
  ul. prof. Michała Życzkowskiego 14
  31-864 Kraków
  tel.: (+48 12) 640 19 40
  fax: (+48 12) 640 19 45
  E-mail: biuro@sse.krakow.pl
  www.sse.krakow.pl

 

 

powered by WEB interface


Portal PAIiIZ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij