KPK OECD

Na mocy Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych rządy krajów, które zadeklarowały przestrzeganie Wytycznych, zobowiązały się do utworzenia Krajowych Punktów Kontaktowych OECD.

Celem Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) OECD jest promowanie i zapewnienie przestrzegania Wytycznych OECD. Poza promocją Wytycznych OECD, zadaniem KPK jest rozpatrywanie skarg przeciwko działaniom przedsiębiorstw wielonarodowych, łamiących Wytyczne. W Polsce KPK działa od 1998 roku - w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. od 2001 roku. Krajowe Punkty Kontaktowe funkcjonują we wszystkich 34 krajach należących do OECD i 11 niezrzeszonych (Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Egipt, Litwa, Łotwa, Maroko, Peru, Rumunia, Tunezja i Kostaryka). Mimo braku KPK przestrzeganie Wytycznych deklaruje też Jordania.

Wytyczne są zaleceniami w zakresie standardów odpowiedzialnego postępowania w biznesie, kierowanymi przez rządy do przedsiębiorstw, których działalność wykracza w jakikolwiek sposób poza granice jednego państwa. Stanowią one zbiór zasad i standardów z różnych obszarów, poczynając od praw człowieka, praw pracowniczych i bezpieczeństwa pracy, przez kwestie dostępu do informacji, opodatkowanie, ochronę środowiska i due dilligence działalności firm. Przestrzeganie Wytycznych jest obowiązkowe dla przedsiębiorstw, które mają swoją siedzibę na terenie jednego z państw sygnatariuszy wszędzie tam, gdzie prowadzą one swoją działalność. Więcej na temat Wytycznych.

W ramach procedury rozpatrywania skarg przeciwko łamaniu Wytycznych OECD, można złożyć do KPK OECD zawiadomienie o takim naruszeniu. Punkt ma wówczas obowiązek przyjrzeć się sprawie i o ile ma ku temu podstawy, zaproponować stronom postępowanie mediacyjne. Celem mediacji jest znalezienie przez strony wspólnego polubownego rozwiązania problemu. Więcej na temat składania skarg.

W celu uzyskania dalszych informacji lub materiałów prosimy o kontakt z przedstawicielem Krajowego Punktu Kontaktowego OECD.

dr Arkadiusz Tarnowski
Telefon: +48 22 334 98 43
E-mail: atarnowski@paiz.gov.pl lub ncpoecd@paiz.gov.pl

 

Dodaj do:    
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paiz.gov.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 9:00-17:00
BIP
NIP: 526-030-01-67; kapitał zakładowy: 9.116.000,00 zł
KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paiz.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności
Portal PAIiIZ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij