Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny
W regionie zachodniopomorskim, gdzie brak jest jednostek badawczo-rozwojowych oraz dominują przedsiębiorstwa mikro i małe tworzenie warunków sprzyjających transferowi nowych technologii do gospodarki jest szczególnie ważne.

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o. o. utworzony został w 2000 roku i jest w 100% własnością Gminy Miasto Szczecin. Zgodnie ze statutem jest organizacją non-profit. Misją SPNT  jest osiągnięcie wzrostu produkcji w regionie opartej na nowych, innowacyjnych technologiach oraz wzrost zatrudnienia w regionie.


W SPNT podstawową zasadą działania jest wspieranie innowacyjności poprzez:

A. tworzenie środowiska współpracy  i podstawowej infrastruktury dla wspierania MMŚP, takie jak portale kooperacyjne (internetowe) wraz z systemami zarządzania projektami, laboratoria, przestrzenie biurowe i konferencyjno-wystawiennicze,

B. pomoc w tworzeniu nowych firm - inkubator przedsiębiorczości,

C. wdrażanie innowacji na wzorcowych przykładach, ich powielanie, stosowanie rozwiniętych form kooperacji oraz tworzenie sieci współpracy firm, uczelni oraz instytucji.

Osiągnięcie tych działań możliwe jest dzięki wdrażaniu nowych technologii, podwyższaniu kwalifikacji pracowników oraz stosowaniu w przedsiębiorstwach nowych form organizacyjnych, zapewniających wysoki poziom współpracy.  Realizacji tych celów i zadań służy, wdrażany przez SPNT, System Wspierania Innowacji.

System Wspierania Innowacji pozwala zwiększać poziom konkurencyjności regionalnej gospodarki, a co za tym idzie firm na globalnym rynku. Jego działanie oparte jest na:

1. kreowaniu nowych firm,
2. kreowaniu i wdrażaniu innowacji technologicznych,
3. wdrażaniu innowacji organizacyjnych,
4. kształceniu kadry dla innowacji,
5. opracowaniu technik wspomagania procesów innowacyjnych.

System Wspierania Innowacji ma zapewnić firmom z różnych branż wdrażanie innowacji, w taki sposób, żeby ich produkty/usługi stały się atrakcyjne dla wymagających odbiorców.  Sukces systemu to długotrwałe budowanie środowiska współpracy z uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami, samo-rządami oraz instytucjami okołobiznesowymi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi.

Stąd też potrzeba stosowania form interaktywnej współpracy oraz kompromisu. Co więcej innowacje powstają w środowiskach, które nie mają za sobą dużych doświadczeń we współpracy, stąd potrzeba wypracowania w regionie praktycznego systemu innowacji, opartego na istniejących realiach gospodarczych.

Realizacja Systemu Wspierania Innowacji w SPNT:

Kreowanie nowych firm. Gotowość do założenia własnej firmy, w przypadku absolwentów, wiąże się z posiadaniem predyspozycji w zakresie przedsiębiorczości i wymaga pomysłu na biznes. Barierami są często brak praktycznych umiejętności i doświadczenia w prowadzeniu firmy oraz niedobór środków finansowych. SPNT wychodząc naprzeciw potrze-bom zawiązała współpracę grupy studentów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dwóch doktorantów Politechniki Szczecińskiej, którzy wspólnie wprowadzają na rynek nowy produkt turystyczny- interaktywny przewodnik po Szczecinie. Oparty o mobilne urządzenia, jak np. telefonia komórkowa, przewodnik umożliwia przeglądanie wszystkich informacji i zaplanowanych wycieczek ze strony internetowej.

Więcej na: www.turystyka.spnt.pl


Kreowanie i wdrażanie innowacji technologicznych. Źródłami innowacji technologicznych są pomysły przedsiębiorców i wyniki prac naukowych. Powstają najczęściej w wyniku współpracy po-między przedsiębiorcą, a naukowcami. Tak też jest w branży poligraficznej. Współpraca specjalistów z Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej  z firmą informatyczną zaowocowała wdrożeniem dwóch innowacyjnych technologii. Pierwszą z nich jest JDF (ang. Job Definition Format) format opisu prac w poligrafii. Standard ten rozwijany jest przez największych dostawców sprzętu i rozwiązań informatycznych dla poligrafii zrzeszonych w ramach organizacji CIP4. Do CIP4 należą m.in. takie firmy jak Agfa, Adobe czy Heidelberg. Drugą innowacyjną technologią wykorzystaną w portalu jest system składu on-line Ad Design Revolution. System ten, zaprojektowany i wykonany przez grupę informatyków z USA i Polski, umożliwia projektowanie prostych materiałów drukowanych, takich jak ulotki i wizytówki w środowisku przeglądarki internetowej. 

Więcej na: www.e-drukuj.pl

Wdrażanie innowacji organizacyjnych. Przez zorganizowanie współpracy i wy-korzystanie idei przedsiębiorstwa wirtualnego, czyli takiego, które wymaga stosowania nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informatycznych została wypracowana koncepcja serwisu Dizajnerzy.pl. Serwis skierowany jest do projektantów ubioru, wzornictwa przemysłowego oraz architektów wnętrz. Portal wykorzystuje technologię Web 2.0, która daje użytkownikom możliwość interakcji i integracji oraz użytkowanie spersonalizowanych stron dla internautów z całego świata. Podstawowym narzędziem portalu Dizajnerzy.pl jest wirtualna wizytówka użytkownika dająca możliwość prezentacji własnej osoby poprzez publikację prac, prezentacji, artykułów, tworzenie blogów, umieszczanie zdjęć czy filmów video. Każdy z uczestników portalu Dizajnerzy.pl będzie mógł w łatwy sposób nawiązać kontakty, tworzyć nowe społeczności i grupy, pracować wspólnie nad nowymi projektami, dzielić się opiniami lub poprostu nawiązać współpracę. 

Więcej na: www.dizajnerzy.pl

Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki. W europejskiej gospodarce opartej na wiedzy tylko wysoki poziom kwalifikacji zawodowych pracowników umożliwia uzyskiwanie postępów we wprowadzaniu innowacji do produkcji, a tym samym wysokiej jakości produktów. Dlatego też SPNT uruchomiło portal edukacyjny www.centrumedukacji.eu udostępniający bezpłatne kursy e-learningowe, które dzięki dostępowi do internetu pozwalają elastycznie dopasować harmonogram zajęć tak, by nie kolidował z innymi obowiązkami. Centrum Edukacji SPNT to również tradycyjne formy kształcenia wykorzystujące technologie informatyczne, takie jak prezentacje multimedialne oraz zaawansowane bazy elektronicznych materiałów pomocniczych.

Więcej na: www.centrumedukacji.eu


Techniki wspomagania procesów innowacyjnych to metody, narzędzia i infrastruktura dla wdrażania innowacji. Powstały w celu koordynacji działań przedsiębiorstw, uczelni i instytucji. Ułatwiając tym samym współpracę i ich systematyczny rozwój. Opracowany, przez zespół programistów z Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, system SWAT umożliwia dobór partnerów do projektów przekraczających możliwości, produkcyjne i finansowe jednej firmy. SWAT jest giełdą internetową, gdzie spotykają się podmioty zainteresowane wymianą usług i zleceń dotyczących produkcji oprogramowania. Dzięki Forum Technologii Informatycznych utworzono sieć trwałej współpracy uczelni ze Szczecina, Koszalina i Zielonej Góry oraz 42 przedsiębiorstw z branży IT.

Więcej na: www.fti.spnt.pl


Baza lokalowa dla nowo powstających firm to: centrum konferencyjno-wystawiennicze, laboratoria, prototypownie i wzorcownie. Jest to infrastruktura, którą SPNT systematycznie rozwija i rozbudowuje. Najbliższą planowaną inwestycją jest Centrum Innowacji i Technologii, o powierzchni 9 755 m2 oraz Inkubator Technologiczny, o powierzchni 3 650 m2.

Zastosowanie technik wspomagania innowacji ma również miejsce w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Rolą parku naukowo-technologicznego jest koordynacja działań   w celu realizacji łańcucha logistycznego począwszy od pozyskania biomasy, jej przetworzenia aż po dystrybucję  do ostatecznego odbiorcy.  Prace badawczo-rozwojowe prowadzone będą w zakresie produkcji biomasy z odpadów rolniczych  i komunlanych, logistyki, procesów spalania i redukcji emisji.

Więcej na: www.biomasa.spnt.pl


Projekt  Centrum Innowacji i Technologii SPNT


Dane teleadresowe:

Szczeciński Park Naukowo- Technologiczny
u. Kolumba 88-89
70-035 Szczecin
tel. 091 489 20 50
fax. 091 433 60 53
biuro@spnt.pl 

Ostatnia aktualizacja 2013-10-31

 

Dodaj do:    
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
BIP
NIP: 526-030-01-67; kapitał zakładowy: 9.116.000,00 zł
KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij